There is Some Escape

4
3
2
1

installation
2005-2007

"(…)The object constructed by Piotr Kopik enables players to break free from the pressure of predictable tasks and continuous planning which have already become a fetish. It allows for the breaking the buzz of overtly obvious norms and standards as we have so far only achieved a semblance of them. Go to the devil (for a moment) with this big carrot on the horizon! Try to bury yourself in the rubbish like pile so as to separate for a moment from the aesthetics of comfort and grotesque elegance, escape from the illusion of social bonds if it is their substitutes that flourish . It should be tested in person, even if only in thought. Or seen from the outside of this object (there are appropriate apertures) so as to make the situation clear and the escape appear.

Piotr Kopik constructed, in his gallery XX1, a situation for which a number of corresponding elements in the city space and shown in the photographs, may be found. Therefore, this project, depending on the attitude held by each viewer, may refer to a specific psychological and social situation. Notice how many such shelters may be traced in the city. Of course, nobody has to hide there (so far) – this is not a story about homeless people; rather about those who are fed up with this minimum, those who already have in abundance. It suffices to imagine that from the interior of these piles we are watched by the eyes of those who are on the other side of the television quiz in which we participate and will continue to participate. This is neither a type of old-new aesthetics of rubbish, nor any escapism, just as punk or grunge was not only aesthetics and escape. This is rather a symptom – an exposure of the existence of the need which occurs as rust on the system.(…)"

Grzegorz Borkowski, Obieg.pl, 2006

Jest Pewne Wyjście

"(...) Zbudowany przez Piotra Kopika obiekt daje azyl umożliwiający uwolnienie się na chwilę spod ciśnienia przewidywalnych zadań i nieustannego planowania, które już stało się fetyszem. Pozwala przerwać szum nadmiernie oczywistych standardów, bo na razie osiągamy tylko ich pozory. Do diabła (na chwilę) z tą wielką marchewą na horyzoncie! Spróbuj zakopać się w śmieciopodobnej stercie by na moment odgrodzić się od estetyki wygody i groteskowej elegancji, uciec od złudzeń więzi społecznej skoro najwięcej jest tylko jej namiastek. To trzeba sprawdzić osobiście, choćby tylko w myślach. Albo spojrzeć z wewnątrz tego obiektu (są tam odpowiednie otwory), by sytuacja stała się otwarta, pojawiło się wyjście.

Piotr Kopik skonstruował w galerii XX1 sytuację, dla której można znaleźć szereg korespondujących z nią elementów w przestrzeni miasta, pokazanych na fotografiach. Dlatego projekt ten, w zależności od nastawienia każdego z widzów, może dotyczyć pewnej sytuacji psychologicznej lub społecznej. Zobaczcie ile już jest w mieście takich schronień. Jasne, że nikt się w nich (jak dotąd) nie chowa - to nie opowieść o bezdomnych. Raczej o tych, co czasem mają dosyć tego minimum, co już mają. Wystarczy wyobrazić sobie, że z wnętrza takich stert patrzą na nas oczy tych, co są już po drugiej stronie teleturnieju, w którym udział bierzemy i będziemy brać dalej. To nie typ staro-nowej estetyki śmieci, ani jakiś eskapizm, jak nie był tylko estetyką i ucieczką punk, czy grunge. To raczej symptom - pokazanie istnienia potrzeby, która jak rdza pojawia się na systemie.(...)"

Grzegorz Borkowski, Obieg.pl, 2006


installation was built thrice at:

IS Wyspa, Gdańsk (PL), 2007
Kunsthaus Dresden, Dresden (DE), 2007
Viennafair, Vien (AU), 2006
XX1 gallery, Warsaw (PL), 2005