Rubberman

3
2
1k

Rubberman / Człowiek guma

VR experience (HTC Vive), 2019

A humanoid, openwork object with a structure imitating black rubber is subjected to the manipulation by the user in virtual reality. The almost abstract form calls to mind its anthropomorphism, breathing and puffing. During the formation and throwing of the figure’s parts, the rubber ignites and smokes.

The free, immersive action is simultaneously a confrontation with a specific virtual organism, whose psycho-physical condition is expressed through a simulation of smoking rubber, but also through real technological immersion.

Rubberman, very flexible and almost inert, at the user’s disposal.

Człekopodobny, ażurowy obiekt o strukturze imitującej czarną gumę poddaje się manipulacjom użytkownika w wirtualnej rzeczywistości. Niemal abstrakcyjna forma przypomina o swojej antropomorficzności oddychając i sapiąc. W trakcie formowania i podrzucania części postaci, guma zapala się i dymi.

Swobodne, immersyjne działanie jest jednocześnie konfrontacją ze specyficznym wirtualnym organizmem, którego stan psychofizyczny jest wyrażony poprzez symulację zadymionej gumy, ale też poprzez realne technologiczne osaczenie.

Człowiek guma, bardzo elastyczny i niemal bezwolny, do dyspozycji użytkownika.

shown at:

"Avatar", Austrian Cultural Forum, Warsaw, curator: Stanisław Welbel, 2020
"VR Showcase", Digital Cultures, Warsaw, 2019
"Weltschmerz", Wroclaw Triennal of Drawing, curator: Patrycja Sap, 2019
"9/19", Salon Akademii Gallery, Warsaw, curator: Paweł Nowak, 2019
"Lelechowska 5", Warsaw, 2019
"Gumpodobny", BWA Katowice - workshop, curator: Aneta Zasucha, 2018fot. Maja Hylewicz, Bartek Zalewski, Jeremi Astaszow