Big Psomm 2

2

machinima documentary movie
10'
2010

This is a documentary movie about an experimental event, which has happened in the virtual world of Second Life. Participants had to choose between especially created avatars and become them. Each avatar was a piece of one giant avatar. At least 20 people are needed to construct and play Big Psomm ( the name of this giant avatar). Even so, people in fewer numbers can have fun just to try and make it. Other times, on the contrary, Big Psomm had an extra head or thigh. Big Psomm’s parts weren’t realistic or easily recognizable. That made the task harder to accomplish, but on the other hand, it provoked improvisations.

From the beginnning, participants collaborated and made a lot of efforts to connect into one. They all intensively communicated by chat, which sometimes covered the whole screen. It was all happening in an atmosphere of fun. Most people didn’t know each other beforehand, but being part of the same body was uniting them. Spontaneously they became a team, or teams, in which every single person played some different role, because of his choice of body part avatar and his behaviour. Leaders, innovative persons, followers, rebels, they all came up to the surface.

To dokument z akcji przeprowadzonej w wirtualnym świecie Second Life. Uczestnicy mieli do wyboru specjalnie przygotowane awatary, którymi mogli być. Każdy z awatarów był inną częścią ciała wielkiego ludka. Potrzebnych było co najmniej 20 osób, żeby go odtworzyć, choć czasami kilka osób dobrze bawiło się tworząc jego okrojoną wersję. Innym razem, przeciwnie, BIG PSOMM miał dodatkową głowę albo udo. Części ciała BIG PSOMMA nie były realistyczne, co było pewnym utrudnieniem, ale jednocześnie dawało możliwość improwizacji.

Uczestnicy od razu starali się porozumieć i konsultując, kto kim jest i gdzie się powinien ustawić, chcieli połączyć się w jedno. Wszystko działo się w klimacie zabawy, a tętniący od żartów chat momentami przykrywał cały ekran. Choć większość ludzi nie znała się wcześniej, „wspólne ciało” ich łączyło. Spontanicznie tworzył się zespół ludzi, w którym każdy celowo, bądź przypadkowo zajmował jakąś rolę poprzez wybór części ciała i zachowanie podczas akcji: wyłaniali się liderzy, jednostki twórcze, osoby sumienne albo niepokorne.


project was shown at:

MEMEFEST, memefest.org, 2010/2011
FILE Electronic Art Festival, Sao Paulo, (BR), 2010
Galeria 2.0, Warsaw (PL), 2010