Błogobzbzbzstan

13
12
11
9
8
7
4
3
3z
2z
2zz
2
1zz
1zzzzindividual exhibition

BWA Zielona Góra, Zielona Góra, 2019

curator: Stanislaw Welbel


opis projektu / tekst kuratorski